Studie- och karriärvägledningen i gemensam funktion

Fakta
Studie- och karriärvägledning erbjuds för presumtiva studenter, de som läser högskolans program samt alumner upp till två år efter examen.

Josefine Nyman, avdelningschef för Studentcentrum berättar mer.

Vad var anledningen till denna förändring? 

– Förändringen skedde utifrån en översyn av resursfördelning. Det var tydligt för mig som ansvarig för verksamheten att en förändring behövde ske utifrån ett kvalitets- och servicefokus.

Hur tycker du att det har gått?

– Jag tycker att det har gått bra, även om allt inte helt fallit på plats ännu. Vi fortsätter vårt arbete med att utvärdera och följa upp. Under hösten kommer fokus att ligga på fortsatt dialog för att försäkra oss om att det vi erbjuder är tydligt, men också att vi möter de förväntningar som finns. Jag har fått mycket bra feedback i de dialoger vi hittills har haft med våra akademier.

Vilka är de främsta lärdomarna?

– Vi tar med oss att det är viktigt att ha en tydlig målbild och att förändring tar tid. Likaså att kommunikation och information är centralt. Kanske viktigast av allt är att ta ett steg i taget. Detta för att kunna utvärdera och följa upp samtidigt som man är beredd på att anpassa sig och ändra om det inte blev som det var tänkt. Vårt arbete utgår från att vi ska kunna möta våra målgrupper på ett ännu bättre sätt och dessutom göra det tillsammans som ett team på ett effektivt sätt.

Läs mer om studie- och karriärvägledning

För studenter vid Högskolan i Borås

För presumtiva sökande

Text: Jonas Sehlin
Foto: Suss Wilén