Textilingenjörsstudenter tar sig an verkliga utmaningar

En av arbetsgrupperna har, på uppdrag Volvo, tagit fram en textilpanel som kan integrera ljus för att skapa en ny typ av atmosfär i lastbilshyttar. En annan grupp har tillsammans med Mercado Medic tagit fram en prototyp av en stolsdyna där mängden lim och fästmaterial är minimerat för att minska klimatpåverkan och underlätta återvinning av stolens olika beståndsdelar.

Video: Erik Norving