Utmärkelse för den mest nedladdade artikeln

Kamran Rousta, Pedro Brancoli, Kim Bolton

Vad handlar artikeln om?

– Det handlar om hur vi har analyserat matsvinn som genereras i en livsmedelsbutik, både när det gäller vikt och miljöpåverkan, säger Pedro Brancoli, doktorand inom Resursåtervinning.

Varför tror du att just ert paper har blivit nedladdat så många gånger?

– Jag tror att det är för att ämnet är så relevant och intresset för forskare inom området verkar vara stort.

Vad forskar ni om nu?

– För närvarande arbetar vi med brödförsörjningskedjan i samarbete med ett bageri och en livsmedelskedja, för att förstå orsakerna bakom de stora mängderna brödsvinn som finns och för att utforma förebyggande åtgärder.

Läs mer

Länk till artikeln

Text: Annie Klasén
Foto: Solveig Klug