Här är de nominerade till 2018 års pedagogiska pris

Totalt kom det in 13 nomineringar, fördelade på åtta kurser/personer.

Priset delas ut i samband med högskolans akademiska högtid den 3 maj. Pristagare utses av en kommitté bestående av prorektor, två representanter för Studentkåren i Borås och chef för Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) vid Högskolan i Borås.

– Bland de inkomna nomineringarna kan vi glädjande nog se exempel på hur kursansvariga använder sig av kontinuerlig feedback för att nå fram till individuella studenter och även för att kunna vända studenters attityder under kursernas gång, säger Kevin Rylander Nordberg, studentkårens representant i kommittén.

Nomineringar

Följande kurser, och/eller enskilda undervisande lärare i kursen, har nominerats:

  • Qualitative research methods (FBIQVRM)
  • Textil mekanik och hållfasthetslära (AT1TM1)
  • Hållbar utveckling och intersektionalitet (CUVK50)
  • Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv
  • Utbildningsvetenskaplig kärna 1 för förskollärare, grundlärare och ämneslärare (CUVK10)
  • Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II (11SV30)
  • Tjänstemarknadsföring och servicelogik samt Marknadsföring för ekonomer (STS032 och SMG011)
  • Mikroekonomi samt Statistik (A1MI1A och A1ST1A)

 

Text: Johanna Avadahl