Högskolan satsar extra på att rekrytera till lärarutbildningarna

Varför görs en extra satsning på just dessa utbildningar?

– Brist på lärarstudenter är ett problem i hela Sverige och ett av de områden där vi på högskolan inte når upp till vårt utbildningsuppdrag. Vi har därför valt att satsa extra på rekrytering till dessa utbildningar i år och har även påbörjat samtal med övriga lärosäten med lärarutbildningar i Sverige för att se hur vi kan samarbeta kring dessa frågor. Dessa samtal kommer att fördjupas under en workshop, till vilken vi på Högskolan i Borås är väldigt drivande, i Stockholm den 26 april.

Hur går arbetet med rekrytering till lärarutbildningarna till?

– Vi har dels gjort en stor målgruppsanalys för att se vilka våra främsta målgrupper är och varför de söker till lärarutbildningar, dels gjort en omvärldsanalys för att se vilka faktorer som ligger bakom lärarbristen och varför allt färre söker sig till dessa utbildningar. Det är inte bara viktigt att öka rekryteringen, utan också att rekrytera rätt studenter, sådana som kommer att slutföra sin utbildning. I vår målgruppsanalys har vi sett att många söker till lärarutbildningar för att de har hört att det är lätt att komma in, men när de börjar studera inser de att det är en utmanande utbildning, vilket gör att många inte klarar av att ta sina poäng. Vi tror också att många som egentligen skulle passa för, eller vara intresserade av, läraryrket avstår från att söka då de anser att utbildningen inte har ett gott rykte, eller tror att den inte är tillräckligt utmanande för dem.

Vilka extra insatser har ni satt in för rekryteringen i år?

– En stor del av vår målgrupp går på samhällsinriktade program eller Barn- och Fritidsprogrammet på gymnasiet. Vi har därför valt att göra ett utskick till just dessa gymnasieelever med information som länkar till vår kampanjsida på webben. Där lyfter vi bland annat vad som är särskilt bra med lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås. Våra styrkor är att vi kombinerar teori och praktik, att vi arbetar utifrån hållbar utveckling och att vi integrerar digital kompetens och estetiska lärprocesser i utbildningen. Vi har även satsat extra på att intervjua alumner som är verksamma i yrkeslivet i dag, och vi annonserar mot föräldrar med material för att slå hål på de myter kring läraryrket som vi tror kan påverka när ungdomar ber sina föräldrar om råd inför sitt val av högskoleutbildning.

Varför är det viktigt att vi fyller våra lärarprogram?

– Det är viktigt för att en brist på utbildade lärare leder till en samhällskris. För samhället i stort utgör det här en del i att skapa ett hållbart samhälle. På Högskolan i Borås har vi fått ett regeringsuppdrag att utbilda fler lärare och vi får öronmärkta medel för detta. Dessa medel kan inte omfördelas till andra utbildningar.

Hur ser fortsättningen ut?

– På avdelningen Kommunikation fortsätter vi att fokusera på studentrekrytering, och det ligger i vår verksamhetsplan att se hur vi kan använda samma metoder vi tagit fram för lärarutbildningarna för att fortsätta öka rekryteringen till övriga utbildningar. Men vi måste börja med det som är akut och det är därför vi nu lägger extra fokus på just lärarutbildningarna.

Text: Lydia Andersson
Foto: Suss Wilén