Inblicksfrågan: Felanmälan

Frågan löd: ”I would like to ask to who we should contact to report an out of order door. In the sixth floor balder part E the door or entrance is not working automatically.”

Svaret kommer från servicesamordnare Mikael Lövgren:

– På anställdwebben finns webbsidan ”Felanmälan” under ”Tjänster och support” med information om vart du vänder dig beroende på vad det är som är fel.

– Om du ändå känner dig osäker på vart du ska vända dig, så brukar det gå bra att skicka mejl om vad det gäller till campusservice@hb.se så vidarebefordrar vi detta till rätt instans.

– När det exempelvis gäller problem med värme och ventilation i våra fastigheter så är det alltid bäst att du själv kontaktar våra fastighetsägare med de problem du upplever i lokalerna. Våra fastighetsägare på Akademiska hus eller Kanico får då en direktkontakt med dig och kan ställa följdfrågor samt återkomma direkt till dig när problemet är löst.

– För att underlätta för oss som jobbar med service i våra lokaler inklusive utrustning och IT miljö, så önskar vi att du är så tydlig som möjligt när du skickar in en felanmälan. Om du exempelvis redan direkt skriver vilket rumsnummer felanmälan gäller och kompletterar med eventuell felkod på kopiator eller vilken färg på tonerkassetten som behöver bytas, så undviker vi tidsåtgång för eventuella följdfrågor och kan åtgärda problemet mycket snabbare.

– När det gäller dörren som nämns i frågan så är den lagad. Själva låset i dörren kommer att bytas mot ett nytt i slutet av veckan då det är utslitet.

Läs mer

Information om hur du gör felanmälan kring byggnad, datorer, telefoni, lokalvård med mera.