Inblicksfrågan: Foto på medarbetare

Hela frågan löd: "Vad jag förstår gjordes det för ett tag sedan genomgång av foton på webben. Ett utskick gjordes till alla som hade foto på Kontakt där de skulle göra någon form av "medgivande". Efter det försvann hälften av de foton som är knutna till min sektion. Jag har överhört från andra att det stod något om att Kommunikation fritt kan använda publicerade foton i andra sammanhang, och därför gav de inte sitt medgivande. Stämmer det?"

Ida Danell, webbspecialist och Jennifer Tydén, biträdande kommunikationschef svarar.

– Det stämmer att vi har begärt in samtycke för att publicera foton på hb.se/kontakt. Anledningen till att vi gjorde detta är den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft i maj 2018. Vi har informerat samt påmint vid tre tillfällen, därefter tog vi bort foton där samtycke saknades.

– I samtycket finns en skrivning där vi ber om lov att få använda fotot i andra sammanhang. Exempel på ett sådant sammanhang kan vara då en medarbetare uttalar sig i en artikel på hb.se eller medverkar i en intervju för en tidning och ber oss att skicka fotot till journalisten. Vi använder inte kontaktfotona i några andra sammanhang utan medarbetarens kännedom.

– Om du inte har svarat på vårt samtycke och vill ha din bild publicerad på hb.se/kontakt igen så ber vi dig mejla till kommunikation@hb.se så skickar vi ett mejl med samtycke till dig som du får svara "ok" på. Om du endast vill ge samtycke till hb.se/kontakt så meddelar du det i mejlet.