Ny professor sätter Borås på kartan

Petra Angervall

Petra Angervall berättar att hon ser sig själv som en forskare som är särskilt intresserad av pedagogiska processer i en verksamhet.

Antogs till forskarutbildningen i Göteborg 1997.

Disputerade 2005 med avhandlingen ”Jämställdhetsarbetets pedagogik. Dilemman och paradoxer i arbetet med jämställdhet på ett universitet och ett företag”.

Handleder två doktorander inom ett SIDA-projekt på Addis Abbeba University i Etiopen och en doktorand inom Chance-projektet vid Göteborgs universitet.

Skriver just nu på två forskningsartiklar om forskarutbildning och akademisk identitet.

Föreläser om genus och jämställdhet i flera utbildningar på Högskolan i Borås.

– Jag har studerat frågor som handlar om den högre utbildningssektorn i Sverige och institutionella processer inom högre utbildning. Till exempel högskolors kunskapsutvecklande uppdrag i relation till statens intresse att utveckla samhället med hjälp av högre utbildning, berättar hon.

Hon har också använt sin expertis i förhållande till frågor om jämställdhet och vad jämställdhetsarbete inbegriper. Hon ser exempelvis att villkoren för män och kvinnor skiljer sig i akademisk karriär. Män tenderar att befinna sig i mer framgångsrika miljöer samt ha tillgång till resurser som ger en snabbare tillgång till status och position. De kvinnliga forskarna lägger mer tid på undervisning.

– Att vara uppbunden till mycket undervisning som forskare vid en högskola eller ett universitet är inte negativt i sig, men det tar tid från att skriva vetenskapliga artiklar, förklarar Petra Angervall.

Det är genom att publicera vetenskapliga artiklar i vetenskapliga tidskrifter som forskare främst kan meritera sig. Det leder också till bättre positioner och status i karriären. 

Hon har också sett att män tenderar att befinna sig i gamla nätverk med etablerade kontakter, som driver vissa frågor och består av vissa forskare – vilket sedan gynnar dem när de konkurrerar om medel.

Samtidigt är hon inte bara intresserad av hur det ser ut utan även hur människor tänker kring mönstren.

Globala målen
Petra Angervalls forskning ingår i mål 5: Jämställdhet.

– Hur kan man utifrån människors upplevelser och tankar beskriva jämställdheten inom akademin i dag? Det är intressant. Utöver att jag vill studera processerna och strukturerna drivs jag också av att förändra dem, säger hon.

Driver uppbyggnad av forskarmiljön i Pedagogiskt arbete

Och det förändringsarbetet påbörjades redan när Petra Angervall anställdes som professor vid Högskolan i Borås i augusti 2018. Sedan dess är har hon bland annat startat forskargruppen ”Hupp”, med 16 medlemmar, som riktar in sig på forskning om högre utbildning, praxis och politik.

Hon har också påbörjat arbetet med en forskarskola i samarbete med Högskolan Dalarna. Det blir den första forskarskolan inom pedagogisk arbete på Högskolan i Borås.

– Vi har en nationellt sett kraftfull forskningsmiljö här i Borås. Men vi måste också ha doktorander som utvecklar den.

Dessutom är Petra just nu upptagen av att söka nya forskningsmedel till högskolan. Flera forskare är involverade i arbetet och totalt planeras åtminstone sex-sju ansökningar att lämnas in till Vetenskapsrådet. Hon är dessutom involverad i arbetet med att starta en ny vetenskaplig tidskrift inom området.

Recept på balans i arbetet

Nu har Petra Angervall varit verksam forskare i 20 år. Ett yrke som ofta är intensivt, kräver mycket hög prestation och förmågan att gå djupt ner i arbetet. Hon har ett sätt att trots detta hitta balans:

– Jag rekommenderar alla som verkar i en akademisk karriär att ha en hund. Jag har en som älskar att gå länge i skogen och det är fantastiskt. Då kan jag tänka i lugn och ro.

Innan hon började som professor på Högskolan i Borås arbetade hon på Göteborgs universitet. Och hon ser fördelar med att arbeta på ett mindre lärosäte.

– Här är verksamheten mer greppbar och kontakten med kollegorna mer påtaglig. Det gillar jag, säger Petra Angervall.

Läs mer

Petra Angervalls forskarprofil

Text: Anna Kjellsson
Foto: Suss Wilén