Ny professor vill motverka åldersdiskriminering

Karin Josefsson

Vad handlar din forskning om?
– Klinisk äldreforskning, som är en del av området Människan i vården. Min forskning fokuserar på den äldre människan, anhöriga, vårdens ledning och organisering, vård- och omsorgspersonal samt vårdstudenter.

Vad ser du för utmaningar inom äldreforskningen?
– Det behövs en ökad kunskap om attityder och bemötande av de äldre, för att motverka åldersdiskriminering och för ett gott bemötande som ligger till grund för god omvårdnad. Det behövs också en ökad kunskap om förutsättningarna för sjuksköterskans omvårdnad för äldre människor och sjuksköterskans patientnära ledarskap.

Varför är ditt forskningsområde viktigt?
– Därför att det finns många äldre människor i samhället och att de förväntas bli fler. Då ålder är den starkaste faktorn för ohälsa, så kommer det innebära samhälleliga utmaningar samt yrkeskrav på vård och omsorg. Detta är något som angår oss alla.

Vilka är dina viktigaste resultat hittills i din forskargärning?
– Det är de studier som jag har genomfört inom kommunens äldreomsorg. Målet har varit att bibehålla och förbättra vården för äldre människor och deras anhöriga genom att bland annat studera sjuksköterskors arbetssituation, utbildning och kompetensutveckling.

Vad betyder det att du blivit professor?
– Jag har nått mitt karriärsmål. Att bli professor ger mig sannolikt ökade möjligheter att dela med mig av min kompetens genom att initiera och leda forskningsprojekt, att forskningsbasera utbildning och att ha olika intressanta uppdrag i större omfattning, som exempelvis fakultetsopponent och ledamot.

Vad gör du just nu?
– Jag leder äldreforskningen inom Människan i vården. Jag handleder också doktorander och medverkar i forskningsprojekt nationellt och internationellt. Dessutom är jag programansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre, där jag bland annat undervisar och handleder. Jag undervisar även i sjuksköterskeutbildningen om den äldre människans vårdbehov och i detta uppdrag ligger också ansvar för utbildningsinnehållet. Jag får många externa uppdrag vilket förstås kräver en arbetsinsats, som samtidigt är rolig och berikar på olika sätt.

Hur har vägen till att bli professor sett ut?
– Den är ju en personlig utvecklingsresa som pågår under lång tid. Nyfikenhet, glädje och lust har varit mina drivkrafter sedan jag började min forskarbana. Vägen har varit fascinerande som livet i stort och har kantats av många härliga möten med vänliga och intressanta människor världen över. Samtidigt har jag mött avundsjuka, det liksom ingår, men det har bara lyckats bromsa mig något ibland. Det går inte att stoppa en genuin inre urkraft från att nå sitt mål. I dag är jag mycket stolt och glad över att ha nått hit.

Vad vill du uppnå innan du slutar?
– Jag vill dela med mig av den kompetens jag förvärvat. Det kan vara genom att initiera och genomföra forskningsprojekt, undervisa, handleda och leda. Jag vill att doktoranderna jag handleder ska få en bra och lärorik tid där de levererar god forskning med samhällsnytta samtidigt som de själva behåller hälsan och är rustade för att arbeta som universitetslektorer. Jag vill även bidra till att det finns vårdpersonal med den kompetens som arbetsuppgifterna kräver när det gäller vård och omsorg av äldre människor.


Mer om Karin Josefsson

Vad gör du helst en ledig dag?
– Jag är ganska aktiv, tycker om att träffa släkt och vänner. Jag spelar ofta racketsporten padel, mediterar regelbundet, shoppar, promenerar och gör ibland ett stopp för pubbesök. Samtidigt försöker jag hinna med att softa emellanåt och ta igen mig med att lyssna på musik och se på TV-serien Housewives of New York.

Vad får dig att skratta?
– Främst dråpliga och tokroliga vardagshändelser och vardagliga möten med människor. Vardagen slår vilken såpopera som helst.

Vad gör dig arg?
– Nästan ingenting gör mig arg, men något jag har mycket svårt för är oärlighet, orättvisa, girighet och mobbning.

Hur vill du uppfattas av kollegor?
– Som en ambitiös, ärlig och levnadsglad person med omtanke för andra.

Vad är du mest stolt över?
– Att min nyfikenhet, glädje och lust är intakt. Att jag tycker om människor, är omtänksam men tydlig samt är stark och självständig genom att jag inte identifierar mig med en organisation.

Om du inte hade varit forskare, vad hade du varit då?

– Arkeolog, skådespelare eller textillärarinna.

Text: Henrik Grönberg
Foto: Suss Wilén