Språklig mångfald viktig på bibliotek

Informationstavla Botkyrka kommun

Hej Shahla! Vad jobbar du med?

– Jag jobbar som bibliotekarie i Hallunda, som är ett av sex bibliotek i Botkyrka kommun.

Vad har du för utbildning?

– Jag har en kandidatutbildning i sociologi, och har sedan kompletterat med en magisterutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

– Jag jobbar med inköp av skönlitteratur, är webbansvarig för Hallunda bibliotek och skapar verksamhet för vuxna, som till exempel språkcafé, högläsning för äldre och mycket annat.

– Det som är bra med mitt jobb är att jag har ett varierande arbete. Jag träffar människor, skapar möten genom böcker. Och när jag blir trött på att vara ute i biblioteket går jag in till arbetsrummet och utför mina andra arbetsuppgifter.

Är det någon kompetens du känner att du skulle vilja bli bättre på?

– Jag skulle vilja bli bättre på den digitala biten.

Har du några råd att ge till dem som funderar på att plugga till bibliotekarie?

– Jag brukar handleda timvikarier som funderar på att söka bibliotekarieutbildningen. Jag brukar säga till dem att när man har en bibliotekarieutbildning behöver man inte nödvändigtvis jobba på ett bibliotek, utan den kan vara bra även i andra yrken där information står i centrum. En annan sak jag vill lyfta är att det finns så många olika slags bibliotek beroende på vad man vill jobba med. Det är stor skillnad mellan arbetsuppgifter för en bibliotekarie på ett myndighetsbibliotek och för en barnbibliotekarie på ett folkbibliotek, till exempel. Så man har verkligen många valmöjligheter när man väl är färdig med sin utbildning.

– En annan sak jag brukar säga till dem är att biblioteket i dag behöver fler människor med mer språkkompetenser än förr. Själv pratar jag till exempel persiska.

Varför är det viktigt med en bibliotekarieutbildning för att jobba på ett bibliotek?

– För att utbildningen ger en kunskapsbas som går att bygga och utvidga sedan/senare när man kommit ut i arbetslivet. Man får ett helhetsgrepp och förståelse för frågor som rör bibliotek i samhället från ett historiskt perspektiv. Det handlar om till exempel folkbildning, informationens roll i ett demokratiskt samhälle och andra viktiga frågor som det annars tar många år att skaffa sig kunskap om.

– Om du har en utbildning är du aldrig bunden till att jobba på ett enda ställe, utan det blir betydligt lättare att byta jobb om du skulle vilja det. Med en bibliotekarieutbildning har du dessutom bättre lön än de som inte har det, och det går alltid att bygga på utbildningen om du mitt i livet vill sadla om.

Text: Helen Rosenberg

Bild: Mostphotos