Stort engagemang eller aktivt ointresse

E-böcker har idag ungefär fem procent av bokmarknaden. Ljudböcker är mer populära och ökar snabbare, men det finns långt fler e-böcker än ljudböcker på marknaden. I sin avhandling ”Selling and lending e-books: Changes in the Swedish literary field” har Birgitta Wallin, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, undersökt distributörernas syn. Genom enkäter och intervjuer med bibliotek och bokhandlare, såväl fysiska som nätbaserade, framträder i huvudsak två olika sätt att bemöta e-boken.

– Biblioteken har generellt valt att erbjuda e-böcker och ligger långt framme med att erbjuda sina låntagare nya format även om utlåningen av digitala böcker är dyr för biblioteken. De fysiska bokhandlarna gör det inte – de är inte intresserade. De ser att de är duktiga på att sälja tryckta böcker och tänker fortsätta med det, säger Birgitta Wallin.

Flera bokhandlare berättade att de hade testat att sälja e-böcker, men inte fått något vidare gensvar från sina kunder. Och då marknaden för e-böcker fortfarande är så liten har de ännu så länge låtit e-boken vara. Det finns dock aktörer som gjort tvärtom, som en specialist-bokhandel som med framgång satsade på e-böcker till sina unga kunder. Nätbokhandeln har endast en liten försäljning av digitala böcker men också prenumerationstjänster som BookBeat och Storytel har kommit in på den digitala bokmarknaden och erbjuder sina kunder en slags bibliotekstjänst där kunden kan läsa hur mycket de vill till en låg månadskostnad.

E-boken blir mer tillgänglig

Birgitta Wallin beskriver hur det länge varit krångligt att låna digitala böcker via bibliotek. Men detta kommer att ändras. Nu finns konkurrens på marknaden och framöver kommer det bli betydligt enklare att låna både e-böcker och ljudböcker från biblioteken.

Det finns flera fördelar med att läsa böcker digitalt. Den som läser på en läsplatta har möjlighet att till exempel förstora texten och ändra kontrast, vilket kan vara bra för äldre människor eller personer med synnedsättning. E-bokens stora fördel är annars tillgängligheten, säger Birgitta Wallin:

– Ljud- och e-böcker förändrar allt. När vi sitter hemma på kvällen och är sugna på att läsa något så kan vi tillgodose det med en gång, även om biblioteket eller bokhandeln har stängt. Det är ett helt nytt sätt att konsumera, inte bara böcker utan även annan underhållning.

Birgitta Wallin disputerade 22 februari inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Avhandlingens titel: “Selling and lending e-books: Changes in the Swedish literary field” (Extern länk till avhandlingen)
Huvudhandledare: Elena Maceviciute

E-bokens framväxt i ett litet språkområde: Media teknologi och effekter i det digitala samhället

Text: Lina Färm
Foto: Ida Danell