Stort engagemang kring budgetfrågan

Det är fantastiskt hur organisationen har gått ihop för att hitta lösningar och jag känner mig inte orolig, säger Mats Tinnsten, rektor.

Under 2018 gick Högskolan i Borås back på grund av att vi inte nådde takbeloppet. Sedan årsredovisningen fastställdes i februari har alla enheter på högskolan fått i uppgift att hitta lösningar.

Åtgärder för att på sikt nå en ekonomi i balans kommer att presenteras på kommande styrelsemöten och vi kommer kontinuerligt att uppdatera och arbeta med vår prognos, säger han.

Högskolan förväntas inte nå takbelopp 2019 men med de förslag som kommit in tror ledningen att det kommer att bli ett trendbrott under året.

– Vi är inne i en temporär dipp, men med de konstruktiva förslag som kommit in känner jag mig stolt över organisationen och ser inte någon anledning till oro, förtydligar Mats Tinnsten.

Läs mer i nyheten om Årsredovisningen 2018. 

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge