Utvärdering av kvalitetssystemet för utbildning klar

Sandgärdets exteriör

De tre möjliga betygen är godkänt, godkänt med förbehåll och ifrågasatt.

– Att vi fick godkänt med förbehåll innebär att det finns några punkter inom två områden som vi behöver åtgärda inom två år, förklarar Anders Nylund, kvalitetssamordnare på Högskolan i Borås.

Det är första gången som UKÄ gör den här typen av granskning och högskolan är ett av de fyra lärosäten som de utvärderat. De andra är: Malmö universitet, Mälardalens högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

Rapporten är indelad i sex bedömningsområden. Högskolan har blivit helt godkänd på följande: Förutsättningar, Jämställdhet, Arbetsliv och samverkan samt Student- och doktorandperspektiv.

Inom följande områden finns punkter som behöver förbättras: Styrning och organisering samt Utformning, genomförande och resultat. Högskolan i Borås har nu två år på sig att genomföra förbättringar så att betyget godkänt nås.

– Det känns bra att vi nu har ett utvärderat kvalitetssystem för vår utbildning på plats. Resultatet är ett kvitto på att vi har hög kvalitet på vår utbildning. Vi ska nu noggrant läsa rapporten och utifrån den arbeta för att ytterligare stärka de områden som gav förbehållet, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Läs mer

Ta del av hela rapporten i högskolans diarium eller ladda ner den från UKÄ:s webbplats (extern länk).

Beslut och yttrande från alla fyra granskningar finns på UKÄ:s webbplats (extern länk).

Läs mer om högskolans systematiska kvalitetsarbete.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge