Boken som gör teorin till praktik

Blodprov

De båda författarna är narkossjuksköterskor i grunden har sedan båda utbildat sig inom biomedicin och arbetar nu som universitetsadjunkter. När förlaget Studentlitteratur sökte efter författare till en bok med grundläggande moment för sjuksköterskeutbildningen, hamnade därför uppgiften hos Claes Wikström, Högskolan i Borås och Lennart Boman, Göteborgs Universitet. Fem år efter första upplagan har det nu blivit dags för en uppdaterad version.

– Kapitlen går först igenom teorin; vad du ska tänka på, vilken teknik som används och anatomiska förutsättningar som blodkärl och nerver. Det ger bakgrunden till varför momentet görs, riskerna som finns och vilket material som ska plockas fram. Sen avslutas kapitlen med steg-för-steg guider med den viktiga aspekten om hygien och säkerhet inkluderat, berättar Claes Wikström.

Boken är i första hand till för sjuksköterskestudenter vid grundutbildningen som ska lära sig olika medicinskt tekniska moment som exempelvis att sätta nålar, katetrar eller sonder och ta prover.

– Den andra upplagan har tre nya kapitel. Vi fick önskemål efter första boken att inkludera blododling och dessutom utveckla delarna om puls och blodtryck mer ingående. Dessutom har vi inkluderat hur du ska tänka under de här momenten för att arbeta ergonomiskt.

Delar av boken kommer att vara mer relevanta för de som arbetar som specialistsjuksköterskor, men till största del innehåller den de moment som de flesta sjuksköterskor ofta gör på jobbet.

– I den nya upplagan har vi ändrat användningen av bilder. Nu ligger bilderna parallellt med texten om utförandet så att det ska vara enklare att följa metoden och använda boken när man övar.

Under arbetet med boken har vårdpersonal fungerat som referenspersoner för Claes Wikström och Lennart Boman. De har läst delar och lämnat synpunkter, för att säkerställa att boken innehåller de aktuella metoderna som används i arbetet.

– Svårigheten med att skriva en instruktiv bok är att vi måste hålla oss uppdaterade på de senaste metoderna. Vi garderar oss också genom att säga att detta givetvis inte är de enda sätten att göra saker på, det finns varianter. Men det är metoder som vi kan stå för.

Läs mer 

Missa inte vår vårdvetenskapliga podcast, för alla som är intresserade av vårdfrågor. 

Till all forskning inom Människan i vården.

Bild: Mostphotos

Text: Andrea Jonsson