Borås ansöker om att bli Årets studentstad 2021

Bild på campus

Borås har över åren utvecklats från en textilindustristad till en ort med textil spjutspetsteknologi, ett e-handelsnav och en stad med stark entreprenörsanda. Detta skulle inte vara möjligt utan högskolans och studenternas närvaro i staden. För att vara en bra studentstad behöver vi dessutom samverka över flera områden. I Borås samarbetar staden, studentkåren, högskolan och Borås Näringsliv med det gemensamma målet att skapa en bra stad för studenter att leva, verka och bo i.

– Det är väldigt roligt att se det engagemang som finns runt om i staden för våra studenter, säger Kerstin Hermansson (C), Kommunstyrelsens andre vice ordförande som leder en arbetsgrupp som samverkar kring bostäder för studenter.

Arbetsgrupperna handlar om bostäder, näringsliv och arbetsmarknad och kultur och nöje och i respektive grupp ingår både politiker och tjänstepersoner från Borås Stad, representanter för studenter via Studentkåren, och representanter från Högskolan i Borås och Borås Näringsliv.

– Studenter är viktiga för vår stad, säger Annette Carlson (M), Kommunstyrelsens förste vice ordförande. De bidrar till att utveckla oss, de utmanar oss och de gör vår stad bättre.

Det är Sveriges förenade studentkårer, SFS, som utser den stad som varje år blir Årets studentstad utifrån ett antal kriterier som handlar om studentinflytande, samarbeten för studenternas bästa och att staden är en studentstad att studera, leva och trivas i.

– Det här samarbetet har pågått några år och även om det finns områden att förbättra, så ser vi mycket positivt på den här samverkan som vi har i Borås, säger John Lindskog, ordförande i Studentkåren i Borås.

– Vi har ett väldigt givande samarbete med Borås Stad vilket detta är ett positivt kvitto på. Vi från högskolan håller alla tummar, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan Borås.

Den stad som vinner utmärkelsen, kommer också stå värd för SFS fullmäktigemöte under våren 2021. Borås fyller 400 år 2021 och vi vill gärna välkomna studenter från hela landet att samlas till SFS fullmäktigemöte under vårt jubileumsår och fira tillsammans med oss.

– Från näringslivets sida ser vi flera synergier i det här samarbetet, säger Mikael Rosendahl, vice ordförande i Borås Näringsliv. Vi kan stötta studenter med praktikplatser, examensarbeten och annan samverkan med näringslivet under studietiden och förhoppningsvis stannar de kvar och har ett jobb i Borås efter examen.

Kommunstyrelsen kommer på måndagens möte att ta ställning till om en ansökan ska skickas in. Utmärkelsen Årets studentstad gäller för läsåret 2020/2021.

Läs mer

Borås Näringsliv prisades av kåren

Fler studentbostäder är gemensamt mål

Ny portal för studentlivet i Borås

Text: Borås Stad

Bild: Anna Hult