En klimatsmart textilskrivare

Nu finns en ny maskin på textilhögskolan som kallas för ”chromojet”. Den ger nya möjligheter att trycka utan att blöta och torka tyget flera gånger.

”Chromojet” är finansierad av TEKO.

Mer information

Se mer om ”chromojet” i filmen.

Läs mer om forskningen inom textil materialteknik

Film: Erik Norving och Marc Hermansson