Fakturor ska kasta ljus över lärares kompetensutveckling

Faktura

Det nystartade projektet ”Fakturan, fortbildningen och forskningen” får nästan sex miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Anita Norlund, professor i Pedagogiskt arbete, är forskningsledare.  

– Vi vill ta reda på vilken kompetensutveckling lärare blir erbjudna, vem som har makten över kompetensutvecklingen och vilken relevans den har för lärares professionella lärande, förklarar hon.

– I sociala medier har lärare själva också börjat ifrågasätta den kompetensutveckling som de får och blir erbjudna.

Vill skapa en större förståelse

Anita Norlund menar att det är viktigt att undersöka hur lärare erbjuds att utveckla sin kompetens med tanke på att många lärare lämnar yrket.

– Lärare översköljs i dag av erbjudanden från olika aktörer och studier har visat, att den kompetensutveckling som erbjuds kan ha en bristande vetenskaplighet och relevans för lärare.

Detta kan verka ogynnsamt på den sociala hållbarheten för lärare. Att många aktörer har kommersiella intressen och är dyra kan dessutom verka ogynnsamt på den ekonomiska hållbarheten i kommunerna.

Projektet pågår till december 2023. Med i projektet är även forskarna Lill Langelotz, Magnus Levinsson och Dennis Beach.

För att undersöka vilket slags kompetensutveckling lärarna har fått, kommer forskarna att begära in fakturor från tre strategiskt utvalda kommuner. Detta var en idé som dök upp av en slump när forskargruppen diskuterade att man kanske kunde ta till greppet ”follow the money”.

– Inom utbildningsvetenskap är det vanligare att studier utgår från exempelvis policybeslut på makronivå och att detta sedan leder till studier på mikronivå, som intervjuer med lärare. Men den här studien kommer att ske lite på ett omvänt vis, där vi startar i reella siffror för att nysta vidare till namn på aktörerna och tydlig information om vad för slags utbildning som beställts, förklarar hon.

Öppen för resultaten

Utifrån underlaget kommer forskarna att intervjua dem som beställt utbildningen om motivet till valet och intervjua lärare om hur utbildningen har gjort avtryck. Mot slutet ska forskargruppen kartlägga kompetensutvecklingen genom att placera ut aktörerna som erbjuder kompetensutveckling i ett nätverk för att se om det finns särskilt kraftfulla aktörer som är framträdande.

– Som en bieffekt hoppas vi att lärare ska kunna ställa mer kritiska frågor och att det blir en konstruktiv diskussion bland beställare på skolor, avslutar Anita Norlund.

Läs mer 

Om Anita Norlund

Pedagogiskt arbete

Text: Linda Rydh/Anna Kjellsson

Foto: Mostphotos/Suss Wilén