Gunnar Ivarson donerar 1 miljon kronor till byggutbildningarna

Högskolan i Borås

– Detta ger oss en unik position och innebär att vi kan fortsätta satsa på våra studenter och byggutbildningar, säger Kimmo Kurkinen, studierektor för byggutbildningarna vid Högskolan i Borås.

Donationen kan användas till studieresor, stipendier och sociala kontakter mellan yrkesverksamma byggare och högskolans studenter.

Det här är den andra donationen som Gunnar Ivarson ger till byggutbildningarna vid Högskolan i Borås med syftet att skapa närmare förhållande mellan företag och högskola och väcka större intresse för branschen.

– Den mest lyckade satsningen är samverkansarenan Byggpub, vilken vi arrangerar tillsammans med Studentkåren i Borås. Under dessa tillställningar samlas branschfolk, vilka de flesta är våra alumner, samt våra studenter för att utbyta idéer och åsikter och få tips beträffande exempelvis examensarbeten, säger Kimmo Kurkinen.

Utöver dessa donationer har Gunnar Ivarson även stöttat bland annat Studentkåren i Borås samt forskning vid Högskolan i Borås genom sin stiftelse.

Läs mer

Läs mer om högskolans byggutbildningar

Text: Annie Klasén
Foto: Ida Danell, Gunnar Ivarsons stiftelse