Kurslag lärde sig mer om flyktingars situation

Kurslaget vid en hjärtformad skulptur

Gruppen som gjorde studieresan består av Emma Almingefeldt, Nina Emilsson, Josefin Lindell-Sjögren och Gisela Bohlin samt Britt Heikkilä (numera pensionär). Josefin Lindell-Sjögren berättar om resan som genomfördes i oktober:

– Vi valde att göra något tillsammans och beslöt oss för att åka till Turkiet vid syriska gränsen för att samtala med syriska flyktingar och även besöka ett par universitet och se på deras undervisning i turkiska som andraspråk.

Vad var syftet med resan?

– Det var att få en fördjupad förståelse för flyktingars situation. I kursen "Svenska som andraspråk för utländska akademiker i ett hållbart samhälle och yrkesliv" har vi alltid ett antal flyktingar, under senare år främst från Syrien. För att ge dessa en optimal undervisning är det viktigt att förstå vad de har varit utsatta för och vad som påverkar dem även i inlärningssituationer. Vi undervisar också de studenter på lärarutbildningen som ska bli lärare i svenska som andraspråk. De behöver också få kunskap om och förståelse för vad en del av deras kommande elever har för bakgrund. Detsamma gäller våra studenter på distanskurser och uppdragsutbildningar.

Vad är det största intrycket ni fick från resan?

– Vi besökte bland annat ett universitet där undervisningen bedrivs helt på engelska, vilket är intressant ur ett andraspråksperspektiv. Vi träffade en doktor i turkiska som med stort engagemang undervisar i turkiska som andraspråk, främst för syriska flyktingar.

– Vi besökte ett hjälpcenter för syriska flyktingar där de bedriver träning för olika typer av grupper av syriska flyktingar, i allt från journalistik för att få certifikat i Turkiet till kurser i engelska och i att bygga upp sitt självförtroende. På en kindergarten fick vi träffa ett antal syriska lärare som undervisar syriska barn och ungdomar på turkiska skolor. I egenskap av att vara flyktingarn har dessa lärare inte arbetstillstånd, så arbetet gjorde de ideellt.

– Vi träffade också före detta turkiska chefer för flyktingförläggningar, syriska journalister, lärare och läkare som berättade om hur det fungerar i flyktinglägren för de syriska flyktingarna och om deras situation i Turkiet.

Vad tar ni med er från resan?

– Det är mötena med alla människor och hur de trots stora trauman kämpar på. De flesta vuxna syriska flyktingarna vi träffade har inte lärt sig turkiska på de sex år de varit i Turkiet och det gav oss insikt i samhälls- och skolsystemets struktur och i motivationens betydelse. Det finns ingen turkiska som andraspråksundervisning som de kan delta i under dagtid och få ekonomiskt stöd för. De lever i ett vacuum och saknar motivation till att lära sig landets språk. Vi tar också med oss idéer från den kindergarten vi besökte, hur det med små medel, men med stort engagemang går att få barn att känna framtidstro och glädje åt att delta i verksamheten.

Läs mer

Läs mer om resan i Josefin Lindell-Sjögrens blogg (extern länk).

Text: Solveig Klug
Foto: Privat