Ny expert inom UNECE

Kläder i arbetsrum

Hur blev du expert inom UNECE?

– Först registrerade jag mig via en portal på UNECE för att hitta en relevant matchning. Projektledaren kontaktade mig sedan och involverade mig som tillfällig expert och därefter undersökte UNECE-kontoret i Sverige min bakgrund och expertis, och nu har jag utsetts till en av deras officiella experter.

Vad betyder det att vara en expert där?

– Detta innebär att jag kan vara delaktig i projekt som en extern rådgivare eller kunskapsexpert i till exempel hållbara värdekedjor eller internationell handel, eller, som i projektet jag för närvarande är involverad i, spårbarhet. Men min expertroll i UNECE kommer att fortsätta efter detta projekt.

Vilket kunskapsutbyte finns det inom projektet?

– Projektet handlar om att öka öppenhet och spårbarhet inom textil- och lädersektorerna. Inom forskargruppen Textile Value Chain Management (TVCM) har vi två forskare som har skrivit sina avhandlingar om spårbarhet i textilier. För närvarande är jag också involverad i ett Vinnova Fashiontech-projekt som heter Trustrace, om detta. Dessa arbeten i vår forskargrupp mottogs väl i projektkonsortiet, som består av ledande experter inom hållbarhet och blockchain från olika modemärken respektive IT-företag.

– För UNECE är det viktigt att ha maximal effekt och att alla resultat är öppna. Detta innebär att högskolan får chans att synas och att vi kan sprida kunskap om vad vi gör, särskilt om vår forskning och kunskap om textila värdekedjor. Dessutom kan vi bygga upp vårt nätverk inom branschen och samarbeta i framtida projekt och innovationsåtgärder.

Läs mer

Om projektet Trustrace

Rudrajeet Pal

UNECE (extern länk)

Text: Anna Kjellsson

Foto: Peter Andersson samt Suss Wilén