Ny tidskrift lyfter komplexa utmaningar i högre utbildning

Petra Angervall och bild på tidskriften JPHE

– Tidskriften är tänkt att vara ett forum för kritisk diskussion kring praxis i högre utbildning. Vi vill framför allt fokusera på de utmaningar och spänningar som vi ser i universitetsvärlden i dag och lyfta frågor som handlar om det forskande och undervisande uppdraget och om olika gruppers villkor inom akademin, säger Petra Angervall, chefredaktör och professor i pedagogik vid Högskolan i Borås.

I det första numret får vi ta del av forskning om bland annat forskningsadministratörers arbete och universitetslärares syn på den egna professionen i relation till digitalisering.

Det är initiativtagarna Kathleen Mahon och Marcus Agnafors vid Högskolan i Borås samt David Hoffman och Melina Aarnikoivu vid University of Jyväskylä, Finland, som tillsammans med Petra Angervall leder arbetet.

En redaktion i världsklass

Redaktionen består av flera välrenommerade och internationellt kända forskare, däribland Gina Wisker vid University of Brighton och Eva Bendix Petersen vid Roskilde University. I redaktörsgruppen syns också Ronald Barnett, University College London, och Stephen Kemmis, Charles Sturt University, Australia, som båda har utmärkt sig inom ämnet under flera decennier.

– När vi bjöd in redaktörer ville vi skapa en mångfald där flera olika teoretiska perspektiv finns representerade. Vi uppmuntrar också våra redaktörer att hitta nya, spännande infallsvinklar och att utmana de teman som behandlas i tidskriften, säger Petra Angervall.

Nya kontaktnät

Petra Angervall ser den nya tidskriften som en möjlighet för Högskolan i Borås att knyta kontakter och att markera högskolans forskningskvalitet på en internationell arena.

– Genom arbetet med tidskriften har vi redan knutit flera kontakter med internationellt kända forskare och kontaktnätet växer hela tiden. Nu har vi enkel tillgång till den mest aktuella forskningen inom vårt område samtidigt som kontaktnätet kan komma till nytta för forskare vid högskolan.

Tidskriften vänder sig inte bara till forskare utan också till de som arbetar med till exempel utbildning och administration inom högre utbildning.

– Vår ambition har varit att bredda tillgången till viktiga idéer och forskning och att öppna upp för en mångfald av olika perspektiv. Därför har vi valt att skapa en tidskrift av typen open source vilket innebär att den finns fritt tillgänglig för alla, via internet.

Unik i Norden

Journal of Praxis in Higher Education är inte bara den första pedagogiska tidskriften vid Högskolan i Borås. Den är också unik i Norden.

– Det är den enda internationella tidskriften i den här delen av Europa som internationellt markerar det här fältet. Överlag finns det inte heller så många utbildningsvetenskapliga tidskrifter i Sverige. Därför är vi extra stolta över att Högskolan i Borås nu kan presentera en egen tidskrift inom området, säger Petra Angervall.

Redaktionen har som mål att ge ut två nya nummer under 2020 och därefter tre nummer om året.

– Till det första numret fick vi in fler artikelbidrag än vi hade väntat oss. Vi har dessutom redan fått in ett bidrag till nästa nummer så vi tror att det finns ett stort intresse för att medverka i tidskriften.

Läs mer

Till Journal of Praxis in Higher Education (extern länk)
Läs mer om forskargruppen Högre utbildning, praxis och politik (Hupp)

Text och bild: Linda Rydh