Nya bidrag stärker högskolans utbildning och forskning

En av de som fått bidrag beviljat är universitetslektor Niina Hernández som ansökte om bidrag för projektet ”Utrustning för digitalisering av tygets egenskaper”.

– Mätutrustningen, SiroFAST, som delfinansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad sätter siffror på tygets mekaniska egenskaper så som kompression, töjning, böjning och stabilitet, förklarar Niina Hernández.

– Utrustningen har ett brett användningsområde inom Textilhögskolans forskning och utbildning, och stärker den forsknings- och utbildningsmiljö som redan finns här. En vanlig användning är att jämföra tygets egenskaper före och efter olika behandlingar. Ett annat sätt att använda data från SiroFAST är att lägga in det i ett simuleringsprogram för att ta fram virtuella plagg för storleks-, passforms- och designutvärderingar. 

Samtliga höstens bidragsmottagare vid Högskolan i Borås

Forskning

  • Inköp av forskningsutrustning, 200 000 kronor
  • Gasrening och separation av bioolja från Pyrolys, 200 000 kronor
  • Utrustning för digitalisering av tygets egenskaper, 200 000 kronor

Forskningsbidragen delas ut på årets Days of Knowledge 3 december. Övriga bidrag delas ut vid ett annat tillfälle. Läs mer om Days of Knowledge.

Näringsliv

  • Interaktiv visning av cirkulära affärsmodeller, skärmar, 80 000 kronor

Utbildning

  • Grafikkortsbaserad dator för undervisning inom AI, 36 478 kronor
  • CAD-station, 47 500 kronor
  • Virtualisering för högskola, industri & samhälle, 100 000 kronor
  • Realistisk patientsimulering, 85 900 kronor

Läs mer

Läs mer på Sparbanksstiftelsen Sjuhärad (extern länk).

Läs om vårens bidragsmottagare. 

Bidragsmottagare tidigare år.

Läs mer om Niina Hernández forskning.

Text: Johanna Avadahl
Foto (genre): Jerker Andersson
Foto (porträtt): Jaime Hernández