Nya maskiner viktiga för produktutveckling

Textilhögskolan har ett antal världsomspännande projekt igång där stora internationella företag och medicinska aktörer är involverade. Lars Brandin, Stefan Gustafsson och Kristian Rödby, alla undervisningstekniker på trikålabbet, vittnar om ett högt tryck efter deras kompetens.

– Sammanlagt har vi 113 års yrkeskompetens, fördelat mellan tre tekniker, här på trikålabbet. Den forskning och de kontaktnät som vi byggt upp under alla de åren lockar till sig en hel del företag som vill utveckla sina produkter, berättar Stefan Gustafsson.

– Att vi satsat på två nya maskiner beror helt enkelt på en stor efterfrågan efter våra färdigheter, men också att vi får chansen att involvera studenterna i projekten. Just nu arbetar vi mycket med konduktiva material (material med ledningsförmåga), där vi tillsammans med medicinska aktörer utvecklar produkter till sjukvården, fyller Lars Brandin i.

Ett av de nya tillskotten är flatstickmaskinen, där möjligheten att sticka mer avancerade strukturer i kombination med många olika specialmaterial finns. Maskinen har även utrustats med en mängd extratillbehör, som tillsammans med maskinens precision, öppnar upp för nya möjligheter att tillverka produkter för exempelvis medicinska applikationer.

– Med hjälp av forskare och även externa samarbeten kan vi anpassa textiliers användningsområden på ett helt annat sätt än tidigare. Flatstickmaskinen möjliggör för en vassare och mer precis produktutveckling som i förlängningen kan rädda, eller åtminstone underlätta, folks liv, säger Kristian Rödby.

Den andra maskinen är en rundstickmaskin, som med hjälp av avancerad teknik breddar utbudet av bindningar och strukturer på ett annat sätt än tidigare varit möjligt. Genom maskinens programvara går det att bygga mönster i kombination med funktionella material, vilket ger teknikerna på trikålabbet en unik spetskompetens som kan appliceras på en mängd nya områden.

– Maskinen är så pass ny att jag fortfarande inte har lärt mig den fullt ut. Jag är dock övertygad om att vi kommer kunna samköra den tillsammans med exempelvis flatstickmaskinen för ytterligare innovationer och utveckling inom olika discipliner. Det faktum att den är så anpassningsbar gör att den redan nu förenklar vårt arbete att ta fram helt unika produkter, förklarar Stefan Gustafsson.

Läs mer

Textilhögskolans labb

Samverkan med Textilhögskolan

Textilhögskolans utbildningar

 Text och bild: Vasilios Bartziokas