Samverkan för ny teknik och nya arbetssätt i välfärden

Äldre män vid sjö

Inom plattformen finns 12 av Göteborgsregionens medlemskommuner. Högskolan är akademisk part tillsammans med Göteborgs universitet och Chalmers. Under en konferens den 26 november redovisar AllAgeHub pågående satsningar och projekt samt blickar framåt.

Leif Sandsjö, forskare vid Högskolan i Borås inom medicinteknik är en av två projektledare för AllAgeHub. Han ger några exempel på problematiken i kommunerna; brist på personal inom exempelvis hemtjänsten och att unga som i dag väljer vård- och omsorgsyrken inte räcker till för att balansera kommande pensionsavgångar.

– Det finns stora förhoppningar på att digitalisering och nya arbetssätt baserad i ny teknik ska lösa ekvationen, men för att detta ska fungera behöver kommunerna omgående bli bättre på att börja använda nya arbetssätt och ny teknik, säger han.

Han menar att deltagandet i plattformen underlättar samverkan inom området för en mängd olika aktörer och organisationer.

– AllAgeHub är också en arena för idéutveckling, initiering och genomförande av praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt och ett nätverk för snabb formulering av nya konstellationer av aktörer inför nya forskningsansökningar, fortsätter han.

Välfärdsbibliotek ett pilotprojekt

Under konferensen kommer flera välfärdsteknik-projekt att presenteras. Ett är ”Välfärdsbibblan” som är ett pilotprojekt mellan Högskolan i Borås och Borås Stad. Projektledare är Jonas Söderholm, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap.

Syftet är att Borås Stad testar att låna ut välfärdsteknik på Träffpunkt Simonsland och projektet ska landa i att en sådan verksamhet är igång i liten skala.

– Det handlar om ny teknik där det ofta saknas evidens gällande nyttan. Gratis utlån kan då vara ett sätt att sprida kännedom och kunskap, och samtidigt få återkoppling från användarna. Från högskolans sida bidrar vi med att analysera förutsättningarna och lägga grunden för framtida fallstudie av verksamheten när lånandet är igång, förklarar Jonas Söderholm.

Projektet har snart kommit halvvägs. Under november ska de första materialen för utlån vara på plats. Projektet håller på till och med februari 2020.

– Ambitionen är att komma fram till ett passande bibliotekskoncept för verksamheten och dess målgrupper. Det är inte varje dag man som biblioteksforskare är med och faktiskt startar ett helt nytt bibliotek så det i sig är stort och otroligt spännande. Sedan vill vi såklart följa upp hur det faller ut hos användarna också. Det återkommer vi till i ett framtida projekt när biblioteket varit igång ett tag, säger han.

Läs mer

Konferensen riktar sig till den som är engagerad i frågor om välfärdsteknik eller tillgängliga boendemiljöer.

Mer om MedTech West  (extern länk)

Leif Sandsjö

Jonas Söderholm

Text: Anna Kjellsson

Bild: Mostphotos