Seminarium: Barn som anhöriga

Arrangör Anna Rångemyr

- Vilka är ni som arrangerar?

BorNA, Borås regionens nätverk för anhörigstöd i samverkan med FoU Sjuhärad Välfärd. BorNA består av representanter för anhörigstöd för kommunerna i Borås regionen.

- Hur väcktes iden?

BorNA nätverket har sett att barn är en bortglömd anhöriggrupp när vi talar om att ge stöd till anhöriga. Risken är stor att de inte identifieras och får det stöd som de är i behov av. Detta var bakgrunden till idén om en att bjuda in till en inspirationskonferens med "barn som anhöriga" som tema. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige vilket sätter press på samhällets resurser. Frågor som vi har pratat om i gruppen, och som vi vill lyfta och diskutera med andra aktörer är "Hur stöttar vi barnen ? Hur kan vi jobba gemensamt för barnens bästa?" 

- Vad kan deltagarna förvänta sig av dagen?

Kunskap och inspiration till att arbeta vidare med barnen i fokus.Vi får ta del av aktuell forskning och goda exempel från andra delar av landet.

Text och foto: Fredrik Ros