Svamp som bas för framtidens mat

Illustration

Att ta sig från forskningslabb till färdig produkt hos konsumenten kan ofta vara en lång process. I forskningsprojektet Ways2Taste är ett av målen att utvinna ett klimatsmart, vegetariskt livsmedel ur svampbiomassa som odlas på restprodukter från till exempel bagerier och bryggerier.

– Det som är unikt med Ways2Tastes process är att den är både hållbar, klimatsmart och hälsosmart. Det kan dessutom skapa bra affärsmöjligheter där lokala företag i stället för att betala för att bli av med sitt avfall kan använda restprodukterna som en intäktskälla. Man kommer att kunna sätta upp en egen anläggning som producerar svampbiomassa eller sälja restprodukterna till någon som gör det, säger Mohammad Taherzadeh, professor och projektledare för Ways2Taste, vid Högskolan i Borås.

Inte bara ett köttalternativ
Möjligheten att ta hand om lokalt producerade restprodukter och omvandla dem till lokalt producerade livsmedel skapar utrymme för en cirkulär bioekonomi med minskade transportbehov – och minskade koldioxidutsläpp.

Under seminariedagen talar bland andra Amir Badeie, forskare inom Ways2Taste, om marknaden för vegetariska köttalternativ och var livsmedelsbranschen står i dag.

– Odling av svampbiomassa har många fördelar: det sker i en kontrollerad miljö, vi kan byta råvara om det skulle vara brist på exempelvis brödrester och hela produktionen kan ske lokalt. Från råvara till slutprodukt, säger Amir Badeie, doktorand inom resursåtervinning, vid Högskolan i Borås.

Amir Badeie arbetar även som kock samt driver Raw Food Café i Borås och har därmed både ett vetenskapligt perspektiv och erfarenhet av livsmedelsbranschen. Under seminariedagen kommer han också att bjuda på mat som demonstrerar potentialen i den nya svampprodukten:

– Man ska kunna skapa en hel måltid med varmrätt och dessert baserad på svampbiomassa. Vi har hittills lyckats ta fram alternativ till kött, majonnäs, smör och bröd. Det öppnar upp en mängd olika nischer inom livsmedelsbranschen där svampbiomassa kan användas som bas.

Ett svampcenter i Borås
Under dagen kommer även Maria Gustafsson, nutritionsexpert med lång erfarenhet av livsmedelsindustrin, att utifrån kopplingen mat och hälsa att tala om andra viktiga faktorer för att lyckas etablera ett nytt livsmedel: att förstå olika drivkrafter och olika marknader.

Seminariedagen avslutas med ett gemensamt forum där vi diskuterar hur Högskolan i Borås tillsammans med lokala företag och andra intressenter kan bygga upp ett svampcenter i Borås – en lokal cirkulär bioekonomi med starka band mellan akademi och näringsliv.

Läs mer

Mer om projektet Ways2Taste

Text: Lars Magnusson
Illustration: Suss Wilén