Träffsäker kommunikation med hjälp av fokusgrupp

Fokusgruppen träffas

Jennifer Tydén, biträdande kommunikationschef på Högskolan i Borås, är en av initiativtagarna.
– Genom att få målgruppens perspektiv kan vi redan i ett tidigt skede anpassa våra insatser för att bli mer träffsäkra i vår kommunikation.

Initiativet till fokusgruppen togs för ungefär två år sedan. Idén hade tidigare testats med en grupp internationella studenter och visade sig vara ett betydelsefullt stöd vid kommunikationsplaneringen, berättar Jennifer Tydén.
– Eftersom att vi på avdelningen Kommunikation är ganska långt ifrån vår huvudsakliga målgrupp, unga vuxna som inte tidigare studerat på högskola, såg vi ett behov att testa vår marknadsföring på gymnasieelever för att få deras input och återkoppling. Det kan röra sig om alltifrån kampanjer i sociala medier, webbinnehåll eller trycksaker som vår utbildningskatalog.

– Genom att få målgruppens perspektiv kan vi redan i ett tidigt skede anpassa och omarbeta vår kommunikation, för att bli mer träffsäkra. Vi märkte snabbt att fokusgruppens tankar och idéer var värdefulla för oss, fortsätter Jennifer Tydén.

Inbjudningar med en kortare beskrivning av uppdraget skickas ut till alla gymnasieelever i årskurs 2 i Borås. Våren 2019 ansökte ett 60-tal elever med en motivering om varför just de skulle vara med i fokusgruppen. Av dessa 60 valdes 15 ungdomar ut, med hänsyn till kön och gymnasiebakgrund, för att få variation och möjliggöra en bra dialog. Träffarna äger rum på högskolan tre gånger per termin och med olika teman.

Förutom att en mindre ersättning utgår efter varje träff och att det bjuds på fika under mötena, så är den utvalda gruppen enig om att de tilltalas av kunskapsutbytet som uppstår – de både lär sig och bidrar.

Nelly Svenningsson har varit med sedan starten och är därför lite av en veteran i gänget. För henne är det viktigt att målgruppen kommer till tals och ges chansen att bidra i ett större perspektiv.
 – I våra möten diskuteras det en hel del om sociala medier och marknadsföring där det känns som om vi kan tillföra mycket. Representanterna från högskolan tar verkligen till sig av vår feedback. Vid ett tillfälle testade de ett kampanjmaterial på oss, som innehöll massa påhittade yrken – den såg vi till att de omarbetade till riktiga yrken i stället.

Olliver Petersson är också väldigt nöjd över att vara med, men har framför allt dragit nytta av kunskapsutbytet i vardagen.
– I och med att jag arbetar en del med sociala medier och marknadsföring vid sidan av studierna så har jag verkligen gynnats av mötena och höra hur andra tänker. Min önskan hade varit att folk ställde upp, precis som jag gör nu, om jag någonsin skulle behöva bjuda in till ett liknande upplägg så som en fokusgrupp, säger han.

Text och bild: Vasilios Bartziokas