Akademichefens hälsning oktober 2019

Claes Lennartsson

Förutsättningar och strategier för att uppnå detta inom dessa båda områden skiljer sig åt, men tidplanen enligt akademins Visions- mål och strategidokument kvarstår: År 2026 ska akademin inom samtliga områden kunna uppvisa kompletta och nationellt starka utbildningsmiljöer.

Verksamhetsplan för Centrum för digitalisering

Det är som vanligt mycket som är på gång i vår akademi, både i termer av utbildning, forskning och samverkan som vi bedriver, och de utvecklingsprojekt som vi arbetar med. För att nämna några delar, så har Centrum för digitalisering nu en beslutad verksamhetsplan och föreståndarna arbetar intensivt med uppbyggnadsarbetet, vilket inkluderar nätverkande både inom och utanför högskolan.

Utveckling av lärarutbildningar

Inom lärarutbildningsområdet arbetas det likaledes intensivt med att utveckla lärarutbildning i samverkan med skolhuvudmän. Inte minst gäller det arbetsintegrerat lärande (alternativa vägar att bli legitimerad lärare), men planerna för området inkluderar många områden, från VFU och examensarbeten, över uppdragsutbildning och efterfrågade fristående kurser, till samverkan kring forskning och forskarutbildning.

Förberedelser inför iConference

Förberedelserna för den internationella konferensen iConference pågår för fullt. Konferensen anordnas av Bibliotekshögskolan och vår systerorganisation vid Oslo Metropolitan University, och konferenstemat är ”Sustainable Digital Communities”.

Högt söktryck till nytt Magisterprogram i litteraturpedagogik

Det är mycket glädjande att vi har ett stort intresse för det nya magisterprogrammet inom pedagogiskt arbetet med inriktning mot litteraturpedagogik. Vi ser ut att kunna fylla platserna med råge, vilket är en god start.

Fortsatt ansträngd budget

Dessvärre finns det också en del mörka moln på A3-himlen denna höst. Prognoserna för HST- och HPR-prestationer får konsekvenser för ekonomiskt resultat 2019, och ser vi till budget 2020 så har vi också stora utmaningar att hantera. Vid nästa personalmöte i november berättar vi mer om detta. En särskild kallelse kommer senare. Notera gärna redan nu tid och plats i din kalender: 21 november kl. 15:00, lokal: Vestindien C.

Redan nu vill jag skicka med att alla goda idéer för hur vi skulle kunna höja våra intäkter under 2020 är varmt välkomna. Det kan till exempel gälla att presentera förslag på fristående kurser, utbildning på distans/”blended learning”, men också uppdragsutbildning och uppdragsforskning.

Vänligen,
Claes Lennartsson, tillförordnad akademichef

Läs mer

Läs mer om Vision, mål och strategier för utbildning och forskning vid
Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (öppnas som PDF)


Läs mer om Centrum för digitalisering

Läs mer om iConference