Boråsforskare expert på etiska frågor kring självkörande fordon

Porträtt av Veronica Johansson

Vad innebär ditt uppdrag?

– Jag ingår som en av 14 akademiska expertrådgivare från olika EU-länder i en grupp som under cirka ett års tid ska arbeta med etiska perspektiv på ”connected and automated driving”. Vilka etiska dilemman och problem ställs vi inför när fordon i ökande grad blir självkörande och hur ska dessa hanteras?

Hur valdes just du ut till uppdraget?

– Min avhandling handlar bland annat om visualisering av data för trafiksäkerhetsarbete. Genom fort­satt deltagande i forskningsdiskussioner om framtidens trafiksäkerhet med Chalmers och Högskolan i Borås blev jag tillfrågad om att anmäla mitt intresse för uppdraget. Därefter följde en lång formell urvalsprocess innan jag slutligen valdes ut att bli en av grupp­ens deltagare.

Vilka slags etiska frågor kommer ni att diskutera?

– Automatiserade och uppkopplade fordon har potential att medföra genomgripande förändringar i våra samhällen och vardagliga liv. De etiska frågor som väcks av teknikens framtida utveckling är därför många och varierade. Gruppens arbete omfattas än så länge av betydande sekretess så jag kan tyvärr inte gå in på detaljer i detta läge.

Varför är arbetet viktigt, enligt dig?

– Det är viktigt eftersom den potentiella påverkan på samhälle, miljö och sociala villkor är oerhört stor. Det talas om möjligheter till enorma vinster i effektivisering, ekonomiska besparingar, trafiksäk­er­het och minskade utsläpp, men det finns minst lika många oklarheter och risker. Därför är det viktigt att EU upprättar denna sorts rådgivande grupp med fria tyglar att vrida och vända på etiska aspekter av frågan. Arbetet förväntas skapa en god grund för ett fortsatt arbete på den politiska ni­vån med formulering av policyer och riktlinjer för aktörer och intressenter i området.

Vad är din roll i arbetet?

– Jag arbetar genomgående i forskning och undervisning med kritiska, etiska och juridiska perspektiv på data och visualiseringar. En stor vikt ligger i vilka förutsättningar människor har att kunna förstå, välja och påverka utformning och användning av databaserade informationssystem med tillhörande konsekvenser. Jag har även stort intresse för frågor som handlar om balansen mellan skyddet av personlig integritet och samhällets behov av öppen tillgång till data. Alla dessa områden är relevanta och kommer till användning i gruppens arbete.

Läs mer

Läs mer om Veronica Johanssons forskning

Text: Vasilios Bartziokas
Foto: Ulf Nilsson