Dags för ny vision

Vy över staden med högskolan i förgrunden

Kommunikationschef Annie Andréasson förklarar det arbete som nu påbörjas:
– Högskolans nuvarande vision har varit en viktig markör för vår vilja och strävan att bli det tredje universitetet i Västsverige. Men vi vet också utifrån den externa granskningen som gjordes hösten 2017 av högskolans styrkor att vår vision behöver förtydligas och vi bör reflektera över målen.

– Dagens vision kan vara svår i det interna arbetet eftersom det samtidigt är ett mål som vi själva inte kan påverka. En vision bör vara en strävan som förenar oss alla i vårt dagliga arbete.

Under oktober-november kommer ett intensivt arbete genomföras för att samla in tankar och idéer kring visionen från medarbetare på högskolan.

– Vi har begränsad tid för detta arbete men alla medarbetare kommer att få möjlighet att delge sina tankar kring högskolans vision. Jag vill uppmana alla att verkligen ta chansen!

Styrelsen fattar sedan beslut kring ny vision på mötet i februari 2020. Arbetet går därefter vidare under 2020 för att mynna ut i utbildnings- och forskningsstrategier som ska förverkligas 2021.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Johannes Glans