Fler studentbostäder är gemensamt mål

Studenter i studenbostad

Varje år granskar SFS bostadssituationen i 30 studieorter inför höstens terminsstart. Rapporten för 2018 kom ut 23 augusti. De olika städerna markeras med antingen grönt, gult eller rött. Borås fick gul markering, vilket innebär att studenter får ett boende någon gång under höstterminen. De som får röd kan inte erbjuda förstahandskontrakt inom det första halvåret och de som får grön klarar av det inom en månad från terminsstart.

– Vi från högskolan tycker att det är viktigt att våra studenter har ett tryggt och bra boende under sin studietid hos oss, så att de trivs och har goda möjligheter att koncentrera sig på studierna, säger Mats Tinnsten, rektor.

Frågan att få fram fler studentbostäder drivs aktivt av Studentkåren i Borås. Studentkårens ordförande John Lindskog berättar att när han och de andra i kåren träffar politiker, företagare och tjänstemän uppmärksammar de behovet av bostäder för studenter.

– Vi träffar regelbundet beslutsfattare i både Borås Stad och olika bygg- och fastighetsföretag. De är alla tillmötesgående och lyssnar på våra åsikter. Kåren deltar i flera olika arbetsgrupper som på olika sätt arbetar med bostäder för studenter. Det är bra samarbeten, men än så länge överstiger antalet mötestimmar antalet byggprojekt, säger han.

– I värsta fall kan en student tvingas tacka nej till sin drömutbildning på grund av att han eller hon inte får en bostad. Dessutom är det svårt att få till ett bra studentliv i staden om allt för många studenter pendlar, fortsätter John Lindskog.

Fler studentbostäder är på gång

Vid samrådsarenan i slutet av augusti träffade politiker och tjänstemän från Borås Stad representanter från Högskolan i Borås, Studentkåren i Borås och näringslivet. Där diskuterades bland annat hur Borås kan bli en bättre och mer attraktiv studentstad. Kommunchef Svante Stomberg har läst SFS bostadsrapport och säger:

– Borås kommer att gå från gult till grönt, det vill säga erbjuda ett tryggt studentboende inom en månad från terminsstart. Vi har tagit den här uppgiften på allvar och har en kort- och långsiktig strategi. Fler bostäder är på gång.

Kerstin Hermansson (C) är ansvarigt kommunalråd och hon berättar att AB Bostäder har olika förslag på hur fler studentlägenheter kan byggas i staden. Bland annat finns planer för stadsdelen Norrby. Där ska en ny förskola byggas, där nedre plan används som förskola, och planen däröver ska rymma 50 studentbostäder.

– Vi inventerar nu också andra platser i staden där vi skulle kunna ha tillfälliga studentbostäder. Ett sådant område är stråket där den nya järnvägen eventuellt ska dras, säger hon.

Kerstin Hermansson är med i en arbetsgrupp där representanter från kommunen, högskolan och studentkåren tittar specifikt på bostadssituationen för studenterna. Gruppen är en del i en större satsning som kallas ”Studentstad Borås”. Hon berättar att gruppen kommer att göra ett studiebesök i närtid för att se hur andra studentstäder gör när det bland annat gäller tillfälliga studentbostäder.

Läs mer

Webbsidorna om studentliv

SFS bostadsrapport för 2019 (extern länk)

Mer om Årets studentstad (extern länk)

Text: Anna Kjellsson

Bild: Suss Wilén