Guide för vetenskapliga artiklar

Biblioteket har tagit fram en guide för att underlätta för dig som student när det kommer till att bedöma om en artikel är vetenskplig eller inte. Använd den gärna som stöd när du funderar över om artikeln du hittat är vetenskaplig eller inte.

Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?

Om guiden känns lite för kortfattad kommer här en lite längre beskrivning av hur du kan tänka när det är dags att avgöra om du hittat en vetenskaplig artikel eller inte.

Till att börja med måste artikeln i fråga vara publicerad i en tidskrift som är vetenskapligt granskad (så kallad Peer review). Ofta kan man göra en avgränsning på Peer review i databaserna, men om man inte kan det, eller missade att göra det vid sökningen, är det enkelt att söka fram tidskriften i fråga i Ulrichsweb (en databas med information om tidskrifter) för att kontrollera om tidskriften är granskad eller inte.

Så här ser det ut när du vill avgränsa på Peer review i Primo:

Nästa steg är att bedöma själva artikeln. En enkel fråga är då: Presenterar artikeln forskning? Alltså vad innehåller artikeln egentligen? Är det verkligen forskning som presenteras i artikeln? Hur beskrivs forskningen? Vilket språk används? Ofta används ett ganska avancerat och vetenskapligt språk.

Därefter måste man bedöma formen på artikeln. Alla vetenskapliga artiklar ska ha ett abstract som väldigt kortfattat beskriver forskningen som presenteras i artikeln, hur den genomförts och vilket resultat forskarna kom fram till. Dessutom bör artikeln ha en tydlig indelning med tydliga rubriker, IMRAD är ett vanligt upplägg där IMRAD står för de delar som ska finnas med i artikeln: Introduction, Methods, Results (And) Discussion.

Till sist kontrollerar du att artikeln har en referenslista med referenser till andra studier och artiklar. Saknas referenser till artikeln är det en stor varningsflagga.

Frågor?

Har du frågor är du alltid välkommen till Informationspunkten vid entrén till biblioteket, där kan du diskutera med bibliotekarien som är i tjänst.

Mer information

Kort film om vad Peer review är och hur det fungerar – 3:15 minuter lång (extern länk)

Här hittar du databasen Ulrichsweb

Text & Illustration: Katharina Nordling