Han är länken mellan akademin och näringslivet

Peter Serrander, samverkanskoordinator

Hej! Vad gör du på högskolan?

– Mitt jobb är att hjälpa till i samtal mellan företag runt om i Sverige och olika forskningsprojekt och utbildningsprogram här på högskolan. Jag hjälper till att skapa draghjälp av näringslivet och para ihop företagsintressen och utbildningarnas och forskarnas intressen. Bland annat genom att arrangera möten, stora som små, men också delta i nätverk och strategiska samverkansprojekt som just nu bedrivs på svenska lärosäten.

– Man kan säga att jag sänker tröskeln mellan akademi och näringsliv men ser också till att högskolans breda möjligheter till flera typer av samverkansformer blir kommunicerade till alla intresserade parter.

Vad vill du uppnå?

– Jag får massor av förfrågningar och trevare från företag som önskar samverkan med högskolan som behöver veta vem som har vilka intressen här på högskolan och letar efter någon att bolla med. Jag vill koordinera samverkan mellan flera delar av vår organisation och näringslivet så att den blir så sömlös som möjligt.

Vad har du gjort innan?

– Jag kommer från näringslivet och har haft en mängd olika engagemang. Allt från styrelseuppdrag till att leda den dagliga verksamheten i Fristad Bygg. Jag är civilingenjör i botten och har alltid intresserat mig för samhällsbyggnadsfrågor.

Hur kommer man bäst i kontakt med dig?

– Jobbar man på högskolan är det bara att maila eller ringa!

Läs mer om samverkan.

Kontaktuppgifter till Peter Serrander.