Han tar plats i KB:s insynsråd

Montage som visar porträtt av Gustaf Nelhans och Kungliga bibliotekets exteriör

Vad är rådets primära uppgift?

– Kungliga biblioteket är en så kallad enrådsmyndighet under Utbildningsdepartementet, som leds av en chef med ansvar för myndighetens verksamhet. Insynsrådets uppgift är att ha en inblick i verksamheten men också att ge riksbibliotekarien råd. På så sätt tillgodoses behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Hur gick nomineringen till?

– Regeringen utser ledamöter till insynsrådet.

På vilket sätt kan du bidra med din expertis?

– Jag är framför allt utsedd för att bidra med mina kunskaper om användningen av bibliometri och citeringsanalys men kommer även intressera mig för övergången till öppen tillgång till forskning och användningen av digitala metoder för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Har du något annat spännande på gång just nu?

– Jag håller på att avsluta Horizon 2020-projektet*, “Data4Impact”, där jag och mina medarbetare vid Högskolan i Borås har samarbetat med forskare i flera europeiska länder för att ta fram indikatorer där vi utvärderar hälsovetenskaplig forskning baserat på öppna data. En rolig utkomst är att vi i dagarna har startat ett lokalt "datalabb" för utveckling av metoder inom maskininlärning och bibliometri.

*Horizon 2020 är ett forskningsprogram som EU initierat för att säkra hög vetenskaplig kvalitet genom investeringar i forskning och innovation.

Läs mer om projektet Data4Impact

Läs mer om Gustaf Nelhans forskning

Text: Vasilios Bartziokas

Bild: Sten-Åke Stenberg/Mostphotos