Hej Lena Lindgren!

Professor Lena Lindgren

- Vad forskar du om?

Den handlar till stor till om utvärdering, kvalitetsmätningar och andra former av granskning av offentliga verksamheter. Mitt intresse är både praktiskt och vetenskapligt. För närvarande arbetar jag med en utvärdering av Göteborg Stads omorganisation av förskolan och skolan, men forskar också om olika granskningsformers användning och konsekvenser i samhället.

- Vad engagerar dig mest inom ditt forskningsområde?

Mitt intresse för forskning om granskning bygger på att det är en ”reell” verksamhet som bedrivs av människor som man behöver samarbeta med och som är är intresserade av forskningens resultat.

- Vad kan deltagarna förvänta sig på ditt seminarium?

Genom några nedslag i historien – från 1300-talet gamla fattigsverige till vårt samtida välfärdssamhälle – ge deltagarna en grund för att diskutera och fundera över vart äldreomsorgens organisering och granskning är på väg.

 

Seminariet är öppet för anmälan t o m 27 oktober. 

Text: Fredrik Ros
Foto: Anna Vörös