Högskolan tar helhetsgrepp om säkerheten på campus

Henrik Werner, axlar rollen som samordnare för säkerhetsarbetet. Han berättar mer:

– Vi jobbar redan i dag i olika grupper med olika ansvarsområden, däribland fastighetsutveckling, brandskydd, lås- och passagessystem, möbler och färg samt programmering. Mycket av det vi gör kring säkerhetsarbetet går in i vartannat inom dessa områden, så det är nödvändigt att de olika grupperna har ett tätt samarbete.

Arbetet som säkerhetssamordnare innefattar även att se över rutiner, exempelvis kring regelbundna kontroller av de system som högskolan använder för brandskydd, lås- och passage och upphandling som berör detta.

En åtgärd kring säkerheten på högskolan som pågår just nu är den obligatoriska brandskyddsutbildningen som alla medarbetare vid högskolan ska delta i. Ett annat stort arbete har genomförts i de nya lokalerna för polisutbildningen.

Inför nästa termin planeras även en utbildning i första hjälpen. Medarbetare kommer att erbjudas att delta i den på frivillig basis.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge