Högskolans forskare rankas högt

Tidningen förklarar metoden så här:

Rankningen har utgått från hur mycket lärosätena har ”producerat” under en viss period; alltså i hur hög grad lärosätenas forskares artiklar har citerats i internationella tidskrifter. Dels har produktionen relaterats till de ekonomiska resurser som universiteten eller högskolorna får (pengar från staten eller via extern finansiering, som forskningsråd och stiftelser).

Av 100 forskare hamnade Mohammad Taherzadeh på 25 plats i kategorin Food science och jordbruk.

– Som aktiv forskare är det är mycket viktigt att synas internationellt. Jag har publicerat över 200 artiklar sedan 2010 och har fått flera tusen citeringar. Det innebär att andra forskare i världen är intresserade och läser våra resultat. Det skapar en plattform för att marknadsföra Högskolan i Borås och Swedish Centre for Resource Recovery, såväl nationellt som internationellt. Det utgör ett bra underlag för rekrytering och internationalisering, och det leder till samarbeten med olika aktörer här i Sverige. Att vara med på en sådan lista är en ära för mig och mina kollegor och är en bekräftelse på ett av högskolans styrkeområden, säger Mohammad Taherzadeh, professor inom Resursåtervinning.

– Det är ett resultat av hårt arbete i hela forskargruppen inom bioteknik vilken jag representerar. Jag gratulerar både högskolan och min forskargrupp.

Text: Anna Kjellsson och Annie Klasén
Foto: Suss Wilén