Inblicksfrågan: Vem kontaktar jag vid frågor om KronoX?

Andrea Boldizar, systemförvaltare, svarar:

– På KronoX strävar vi efter att arbeta efter principen ”En väg in” och därför är e-postadressen kronox@hb.se den kontaktväg du ska använda. Alla ärenden hanteras på samma sätt och om ditt ärende är akut så rekommenderar jag dig att märka rubriken exempelvis ”AKUT!”.

– Vi svarar alltid på alla ärenden. Har du formulerat ditt problem tydligt i ärendet, brukar det gå ganska snabbt att lösa problemet och stänga ärendet, så var alltid noggrann med att ange datum, tid, programkod, kurskod, signatur samt lokal. På så sätt blir det lättare för oss att hitta bokningen det gäller. Var sedan tydlig med att ange vad som ska ändras, tas bort eller läggas till i bokningen.

– Om du är ute i god tid, det vill säga kikar på ditt schema när det är skapat, alternativt att du kontrollerar schemat åtminstone en vecka framåt, så hinner du upptäcka om exempelvis lokal saknas, om du råkat bli dubbelbokad, med mera.

För att få en genomgång av systemet KronoX kan du mejla ett ärende till kronox@hb.se och blir då kontaktad tidsbokning.

Läs mer

Läs mer om högskolans schema- och bokningsverktyg KronoX.

Foto: Mostphotos