Nyheter i utbildningskatalogen

Skärmdump från katalog

Utbildningskatalogen är ett viktigt verktyg för våra studentambassadörer och studie- och karriärvägledare när de möter presumtiva studenter. Den är också uppskattad av vägledare inom skola, arbetsförmedling m.m.

För att tydliggöra faktorer som är viktiga för val av utbildning har två symboler införts i utbildningskatalogen inför hösten 2020. Denna information finns sedan hösten 2019 på hb.se/utbildning på respektive program och hämtas från Kursinfo. Dels kommer de utbildningar som erbjuder möjlighet till utlandsstudier att märkas upp med en jordglob, dels kommer de utbildningar som är diplomerade inom hållbar utveckling att märkas upp med en fyrklöver.

Fördjupande information om HU-märkningen och vad den innebär kommer att finnas i utbildningskatalogen.

Text: Jennifer Tydén
Illustration: Brainforest