Stora visioner för Centrum för välfärdsstudier

Marita Flisbäck

Hur kommer det sig att du tog det här uppdraget?

— Jag har nyss påbörjat min anställning på Högskolan i Borås och det delvis för att här finns mycket forskning som rör både arbetslivsfrågor och välfärdens utmaningar. Det är en spännande miljö att vara i med många utmaningar för forskningen. Jag blev glad för möjligheten att leda CVS, eftersom det finns så stora möjligheter i centrumbildningarna som är högskoleövergripande, tvärvetenskapliga och har kontakter utåt. De fyller en ganska speciell funktion.

Vilka nyheter kan vi förvänta oss från CVS framöver?

— Vi ska vara en kompetenshöjande verksamhet och i samarbete med FoU Sjuhärad finns en idé om att utveckla en form av seminarium som vänder sig till en bredare publik, likt de forskningscaféer som högskolan tidigare haft för allmänheten. Det första seminariet blir på eftermiddagen den 12 december i samarbete med Göteborgs Universitet och det kommer att handla om Nya perspektiv på kunskapsutveckling i arbetslivet, där jag och flera andra forskare ska dela vår kunskap med allmänheten.

Vad har du för mål och förhoppningar för CVS?

— Centrumbildningarnas styrka är just det tvärvetenskapliga och möjligheten att jobba överbryggande mellan akademierna. Det har funnits visioner sedan tidigare och jag tror att vi kan stärkas av att samarbeta med KPC och jobba med välfärdens utmaningar som rör demokratifrågor. Ett mer formaliserat samarbete kan också utvecklas med Science Park och deras samhällsutvecklande arbete som rör social hållbarhet, platsutveckling och livsmiljö, där finns det många skärpunkter med våra ämnen.

Vad gäller innehåll har vi varit duktiga på att leverera forskning om hållbart ledarskap och organisering som är en kärna i CVS verksamhet. Det vill vi naturligtvis fortsätta med. Men vi kan också lägga fokus på andra områden framöver; som civilsamhällets eller privata aktörers roll i formandet av ett hållbart samhälle och fördjupa kunskapen om medarbetarnas perspektiv på organisering och styrning i olika välfärdsyrken.

Vad arbetar ni med just nu inom CVS?

— Nu håller vi på med överlämnandet till mig som föreståndare. Det som jag försöker starta upp just nu är diskussioner med ledare för potentiella samarbetsgrupper om vad vi kan göra tillsammans. Den 4 november öppnar också nomineringen för det årliga SydVästenpriset.

Läs mer:

Centrum för välfärdsstudier (CVS). 

Text och bild: Andrea Jonsson