Studentkårens kommittéer verkar för studentens bästa

Kårordförande John Lindskog

Kan du berätta lite kort om vad de tre kommittéerna gör?

– Det som de tre har gemensamt är att alla på ett eller annat sätt verkar för studenternas bästa. I respektive kommitté diskuteras frågor som rör deras situation på högskolan kombinerat med en rad olika aktiviteter som arrangeras. I Studentsport så arrangeras exempelvis träning och andra fysiska aktiviteter för studenter, medan det i doktorandkommittén handlar mer om arbetsmiljö, rättigheter och skyldigheter eftersom att doktoranderna både är studenter och anställda. Hållbar student jobbar mest med hållbarhetsfrågor men arrangerar också olika evenemang såsom Plastkampen tillsammans med högskolan, där studenterna gick ihop och samlade plast i Borås centrum.

Varför är de viktiga?

– Dels är de viktiga för högskolans utveckling där välmående studenter också bidrar till en bättre studiemiljö, men också för att studenter ska komma till tals och dela erfarenheter med varandra. Hållbarhetsfrågor är exempelvis betydelsefulla ur ren upplysningssynpunkt och det är viktigt att den kunskapen sprids. Frågor som lyfts i kommittéerna hamnar också i vissa fall på högskolans bord, vilket i sig har genomslagskraft. 

Kan alla vara med i kommittéerna?

– Så länge du är student och medlem i studentkåren så kan du engagera dig i både Hållbar student och Studentsport. Doktorandkommittéen kräver dock att du är doktorand, eller på något sätt bedriver studier för doktorsexamen.

Hur kan studenter vara med och påverka?

– De flesta, om inte alla, frågor som diskuteras har tillkommit på initiativ av studenter själva vilket i sig är ett sätt att påverka i och med att de hamnar på agendan. Genom kommittéerna så verkställs ju också en del aktiviteter som syns och hörs.

Text: Vasilios Bartziokas
Foto: Anna Sigge och Suss Wilén