Tränar för samarbete mellan ambulansen och akuten

Under dagens övning är scenariot en lägenhetsbrand. Ambulanspersonalen blir inkallad av brandkåren som räddat en äldre brandskadad man, en kvinna som fått hjärtstopp och hennes dotter som är i chock; alla porträtterade av simuleringsdockor vars röster, andning och hjärtslag styrs av en lärare från ett kontrollrum.Studenternas utmaning blir ta hand om patienterna och överlämna till akutmottagningen i rummet intill.

På högskolan finns både specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktning ambulans- och akutsjukvård. En övning som den här, med överlämning mellan ambulansen och akuten, är unik för högskolor i Sverige. Det är också första gången studenterna behandlar flera simulerade patienter samtidigt.

– Studenterna har efterfrågat att öva på hur man överlämnar patienter till mottagande enhet. När ambulansstudenterna övar ensamma gör de sin del utanför sjukhuset och sen är det slut, de får inte med det som ingår i en överlämning. Därför ville vi ändra simuleringarna, förklarar Henrik Andersson, universitetslektor i vårdvetenskap och programansvarig för Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot akutsjukvård.

– Tidigare övningar har inte inkluderat alla de delar om finns i arbetet i verkligheten. Dåliga patienter ligger inte i en säng, de kommer inrullade. I verkligheten har en akutmottagning sällan bara en patient att behandla, därför ville vi testa att använda flera patienter i övningarna.

Efter övningen diskuterar studenterna och lärarna resultatet. Då kan läraren som haft kontroll över simuleringsdockan ge feedback på mottagandet ur ett patientperspektiv och studenterna får reflektera över vad som kan förbättras.

– Här får studenterna träna innan de kommer ut på sin VFU (reds. anm. verksamhetsförlagd utbildning), så att de har en grund redan innan. I de här övningarna flätar vi samman teori och praktik.

Efter en intensiv första vecka är både studenter och lärare nöjda med de första stora övningarna.

– Våra erfarenheter efter första veckan är att studenterna varit nöjda med träningen och vi har identifierat en del teknikproblem när simulatorerna flyttas från rum till rum, men det kommer vi att kunna lösa.

Läs mer

Läs mer om högskolans kliniska träningscentrum (KTC). 

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård. 

Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot akutsjukvård. 

Text och bild: Andrea Jonsson