Vecka för öppen tillgång

Öppen tillgång (på engelska Open Access) handlar om hur vetenskapliga resultat publiceras, det kan handla om såväl artiklar som forskningsdata. I öppet tillgängliga tidskrifter blir alla artiklar omedelbart tillgängliga för alla. Artiklar i tidskrifter utan öppen tillgång kan bara läsas av de som har råd att betala dyra prenumerationskostnader. Sveriges regering har tydligt uttalat att vetenskapliga publikationer som är resultat av offentligt finansierad forskning omedelbart bör bli öppet tillgängliga då de publiceras. Argumenten för detta är bland annat hög forskningskvalitet samt snabbare och bredare spridning av forskningsresultat, vilket i sin tur ska främja innovationer, stärkt konkurrenskraft och stärkt offentlig sektor.

Tre korta filmer

Kungliga biblioteket har tagit fram tre korta och informativa filmer om öppen tillgång. Nedan ser du filmen som behandlar bakgrunden till varför öppen tillgång växt fram.