Att tillgängliggöra kurslitteratur för studenter

Lärare som undervisar

Länka artiklar i kurslitteraturlistan till Primo

Om kurslitteraturlistan innehåller artiklar finns dessa ofta att få tag på i elektroniskt format, då kan man på ett smidigt sätt länka till artikeln i fråga från exempelvis Ping Pong. När man länkar till en artikel är det bra om man länkar till artikelns post i bibliotekets söktjänst Primo. På så vis kommer studenterna åt artiklarna oavsett om de befinner sig på campus eller någon annanstans. För att länka till posten i Primo börjar man med att söka fram artikeln i Primo, öppnar upp posten och klickar sedan på knappen för Permalänk. Länken man få får fram är en permanent länk som inte kommer att ändras (se bild nedan). Givetvis kan man länka även till e-böcker och tryckt material på samma sätt.

När det gäller elektroniska artiklar kan det vara lockande att dela dessa direkt med studenterna via exempelvis Ping Pong genom att ladda upp artiklarna där. Att göra på det viset kan mycket väl vara tillåtet, det regleras via de avtal som biblioteket sluter med leverantörerna av tidskrifterna. Men eftersom avtalen skiljer sig åt mellan olika leverantörer är det svårt att säga något generellt om vad som är tillåtet eller inte.

Användning av tryckt kurslitteratur – kopiering regleras av avtal

En sak som underlättar för lärare som vill kopiera kortare texter att använda i undervisningen är det avtal som reglerar kopiering inom högskolans värld. Avtalet är slutet mellan Bonus Copyright Access och Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och gäller lärare och studenter vid högskolor och universitet.

I avtalet är 15/15-regeln central när det gäller kopiering av böcker som används i undervisningen. Regeln innebär att man får kopiera 15 %, men max 15 sidor, från en bok (per halvår). Kopiorna får sedan spridas till studenterna som fysiska kopior, eller som digitala kopior på ett sådant sätt att det enbart är studenterna på kursen som kommer åt dem (exempelvis via Ping Pong).

Avtalet medger också att du som lärare får kopiera en hel kursbok om syftet är att du behöver en kopia av kursboken för egen del.

Köp ett eget exemplar av kursboken

För att du som lärare ska kunna ha ett eget exemplar av kursboken kan du enkelt beställa din kopia via bibliotekets bokavtal. Avtalen ger dig rabatt på ordinarie pris, samt fri frakt.

Text: Katharina Nordling
Foto: Mostphotos