Budgetpropositionen stödjer högskolans arbete

Sammantaget innebär det att resurserna till utbildning och forskning ökar med 12,3 miljoner jämfört med plan.

– Det är positivt att budgetpropositionen stödjer det arbete vi är inne i, säger Mats Tinnsten, rektor vid Högskolan i Borås.

Framför allt satsas det mer på forskning genom att öka basanslagen.

– I budgetpropositionen får högskolan nästan 90 miljoner i anslag till forskning. Det ger möjlighet att på olika sätt stärka vår verksamhet inom forskningen, exempelvis ger det oss ökade möjligheter att samfinansiera externa projekt, säger Magnus Bergenholtz, controller på Högskolan i Borås.

Dessutom infrias regeringens tidigare satsningar på platser inom lärar- och vårdutbildningar.

– Vi hade planerat för dessa satsningar så det känns positivt att regeringen återställer nivån från budgetpropositionen 2018, säger Magnus Bergenholtz.

Läs mer om budgetpropositionen (extern länk)

Text: Anna Kjellsson

Foto: Anna Sigge