Får du som student rätt information vid rätt tillfälle?

Studenter inne på campus

Hon berättar:

– Jag kommer att genomföra projektet under en 20-veckorsperiod. Projektet går ut på att kartlägga kommunikationen inom högskolan. Studenter som studerar på grundutbildning årskurs 2-4 kommer att få möjlighet att delta i online-enkäter.

Även studenter på utvalda utbildningsprogram kommer att få möjlighet att bli intervjuade mer ingående. Syftet med projektet är att uppmärksamma hur studenternas upplevelser är genom att göra en analys av nuläget.

– När analysen är klar, kommer jag att identifiera eventuella problem. Dessa problem kan vara såväl kommunikationsstörningar som informationsbrist och/eller överflöd av information. Därefter kommer jag att arbeta med lösningsförslag på eventuella problem utifrån ett informationslogistiskt perspektiv. Målet med projektet är att högskolan ska kunna stärka kommunikationen med studenterna.

Enkäten finns tillgänglig på webben till och med 16 oktober.

Enkät: Internkommunikation (extern webbsida).

Evelina Nilsson, utbildar sig till Informationslogistiker och gör sitt praktikarbete vid Avdelningen Kommunikation vid högskolan.

Foto: Suss Wilén