Festival med forskning och forskare i fokus

Fredrik Zimmerman presenterar under Forskar Grand Prix 2018

Tävlingen Forskar Grand Prix handlar om att presentera sin forskning så fängslande, inspirerande och begripligt som möjligt – på bara fyra minuter. Deltar gör forskare från Högskolan i Borås, Rise och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).

Det blir en festlig eftermiddag med fokus på textil av bröd, vårdhygien, ett elektroniskt kilo, en smart binda och second hand-shopping.

– Publiken röstar på den som gör bästa presentationen. Gymnasieelever är särskilt inbjudna, det är en viktig publik att inspirera till vetenskapsintresse. Några av dem blir kanske morgondagens forskare, säger Lina Färm, kommunikatör och projektledare för ForskarFredag Borås.

– Dessutom är det bra för forskare att träna på att förklara sin forskning på kort tid så att vem som helst förstår. Forskning är superspännande men kan ibland uppfattas som lite krångligt. När det är det svårt att hänga med finns en risk att människor inte lyssnar eller förstår varför vetenskap är viktigt.

Framträdandet bedöms även av en jury. Där sitter: Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Högskolan Väst, som ska bedöma hur väl forskningen presenteras, Sara Nygren, reporter på P4 Sjuhärad, som kommer att bedöma begripligheten och Lennart Eriksson, Skådespelare vid Borås Stadsteater, som bedömer scenframträdandet.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag når ut i hela Sverige. På 27 orter kan stora och små besökare träffa forskare, prova på egna experiment, upptäcka ny forskning och lära sig mer om hur vardagen för en forskare egentligen ser ut. ForskarFredag arrangeras den sista helgen i september varje år sedan 2006. Nationell samordnare är föreningen Vetenskap & Allmänhet. Evenemanget är en del av European Researchers’ Night, den europeiska vetenskapsfestivalen som når över en miljon besökare i över 370 städer i hela Europa.

Forskare lånas ut

ForskarFredag fortsätter sedan med ”Låna en forskare” där högskolans forskare lånas ut till olika skolklasser i Sjuhärad för att berätta om sin forskning och visa hur det är att vara forskare. På grund av studiedag i grundskolan den 27 september blir denna aktivitet utspridd under slutet av september och början av oktober.

Festivalen avslutas den 11 oktober med att 70 mellanstadieelever från Engelbrektskolan gör studiebesök i högskolans olika labb under en halvdag.

– Målet med ForskarFredag är att låta barn och unga få komma nära, prova på forskning och prata med forskare, lära sig mer om vetenskap samt öka förståelsen hos dem för vilken betydelse forskning har i samhället, säger Lina Färm.


ForskarFredag samordnas nationellt av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet med stöd av AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jacob Wallenbergs Stiftelse, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och Åforsk, samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020, GA 818421.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Suss Wilén