Fokus på det digitala

Jenny Balkow, universitetslektor i företagsekonomi och marknadsföring, har tagit fram två nya kurser på grund- och avancerad nivå som ges inom utbildningarna Kandidatprogrammet i Textilt management med inriktning mode och handel, Civilekonomprogrammet och Masterprogram i management av digital handel.

Hur kom du fram till dessa två kurser?

– Det var min kollega Malin Sundström som kom med idén till kursen Handelns digitalisering, sedan har jag utvecklat den. Och kursen Digital marknadskommunikation bygger på en idé från en professor i Jönköping som jag sedan har tagit vidare.

Vad handlar kurserna om?

– Handelns digitalisering handlar om hur digitaliseringen förändrar handeln. Och då inte specifikt klädhandeln utan all handel generellt.

– När jag började undervisa i marknadsföring år 2000 brukade jag fråga mina studenter om deras syn på handeln via internet. Trots att handeln med böcker och elektronik redan hade tagit fart, var studenterna oftast överens om att produkter som kräver mer komplexa beslut som bilar men även mat och kläder skulle bli svårt att sälja online. I dag har jag fått omformulera den frågan till studenterna.

– I princip alla studenter har i dag köpt både kläder och mat online. Digitalisering har möjliggjort en rad olika förändringar och utvecklingen sker snabbt och inte nödvändigtvis enligt traditionella utvecklingsmönster. Teknik, samhälle och företag samverkar i en utveckling som innebär nya affärsmodeller, nya tekniska lösningar, och framförallt nya kundbeteenden. Detta bildar det centrala temat i kursen.

– I kursen Digital marknadskommunikation får studenterna ett marknadsföringsuppdrag från industrin. De ska skapa en integrerad marknadsföringskampanj med digitala och direkta inslag med en budget på 500 000 kronor. Därefter ska de pitcha sin idé för en jury som består av externa representanter från näringslivet.

– I kursen ingår det också att arbeta och göra tester i Handelslabbet genom att använda ”eye trackning”. Allt fler företag ser ”eye tracking” som en möjlighet till att få en bättre förståelse för kundbeteenden i både den fysiska och digitala butiken. Förhoppningen är därför att studenterna ska kunna använda denna kunskap under sin praktik eller när de kommer ut och arbetar.

Vad gör du när du inte undervisar?

– Förutom att undervisa, är jag projektledare för ”INSiDR”. En företagsforskarskola med fokus på digitalisering i handeln. I forskarskolan finns åtta doktorander som är knutna till varsitt företag. Det finns många kopplingar och framtida samarbeten mellan forskarskolan och kurserna inom handelns digitalisering och marknadskommunikation.

Text: Annie Klasén
Foto: Mostphotos