Vårens kurser inom arbetsliv och välfärd

Kursen ger en översiktlig kunskap om sociala rättigheter med särskilt fokus på tvångsvårdslagstiftning, barns rätt, EU och migrationsrätt. Tyngdpunkten ligger på regler av betydelse för det sociala arbetets praktik ur olika perspektiv (brukare, anhöriga ochprofessionella). Kursen uppkom på efterfråga från tidigare studenter och målgruppen är profesionella inom socialt arbete, t ex handläggare och verksamhetschefer inom socialtjänsten. 

Sista datum att söka är 15 oktober! 

Läs om vårens andra kurser inom arbetsliv och välfärd.

Text: Fredrik Ros
Foto: Suss Wilén