GIO startar nationellt nätverk för innovationsrådgivare

Jan Tengwall och Stefan Dahlin.

Vad är sociala innovationer?

– Några kända svenska sociala innovationer är Föräldraförsäkringen och BVC, Barnavårdcentralen, ett initiativ som fick globalt genomslag. Wikipedia är ett annat. På Högskolan i Borås har vi till exempel den återanvändningsbara menstruationsbindan Spacerpad, som är en teknisk innovation med ett socialt syfte. En social innovation kan också vara ett arbetssätt som utvecklats ur forskning. Till exempel arbetar vår forskare Fredrik Zimmerman nu med några skolor för att skapa en pluggkultur bland pojkar, i syfte att fler av dem ska lyckas bättre i skolan.

Nu startar ni en så kallad Special Interest Group, SIG – vad är det?

– Högskolan är medlem i SNITTS, en organisation för individer och organisationer som arbetar inom det nationella innovationsstödssystemet. Vi har tagit initiativ till nätverket, och SNITTS hjälper oss med att facilitera allt det praktiska och att bjuda in medlemmar över hela landet. Nätverket drar igång på SNITTS årskonferens i slutet av september.

Vad ser du för nytta med nätverket?

– Vi som jobbar med social innovation behöver en gemensam mötesplats för personliga möten. Social innovation funkar inte riktigt som teknisk innovation. Hur sprider man olika sociala initiativ på bra sätt, till exempel? Och hur mäter man effekterna av social innovation? När kan man säga att den har lyckats? Vi behöver mötas och diskutera de här frågorna. Kan vi få bra metoder för att mäta våra sociala innovationer så har vi större möjligheter att söka finansiering och också få nya typer av finansiärer.

Stefan Dahlin och Jan Tengwall är innovationsrådgivare på högskolans Grants and Innovation Office, GIO.

Läs mer

Läs mer om SNITTS – Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support (extern webbsida).

Text och foto: Lina Färm